Sluttstilling NGP 2005/2006

For andre år på rad gikk Alexander Bøe av med seieren. 47 spillere har deltatt i NGP.
Sluttstillingen ble:

Nr. Navn Sum J05 J06 EGP SO OO NO KO GO OSO BO NM DP
1 Alexander Bøe 57 4 10 10 10 1 10 10 1 1
2 Robert Berg 55 2 1 8 1 12 7 8 15 1
3 Johan Dovland 52.5 2 12 12 8 10 1 7.5
4 Trond Methi 38 8 12 18
5 Tor Birger Skogen 32 5 6 7 5 9
6 Harald Raa 24.5 6 8 10.5
7 Lasse Lorentzen 24 12 12
8 Magnus Bjur 14 7 7
9 Jan Kristian Haugland 12 12
10 Martin Ødegård 12 12
11 Vidar Aas 11 1 4 6
12 Dag Martin Mikkelsen 10 10
13 Simen Hansen 8 8
14 Jonas Kjellstadli 8 1 1 5 1
15 Mats Esteberger 7 7
16 Johnny Lyngroth 7 1 1 5
17 Torstein Vehusheia 6 6
Børge Nordal 6 6
19 Sigrun Scheving Aas 6 1 1 3 1
20 Andreas Wensaas 5.5 1 4.5
21 Helge Molde 5 5
22 Tore Omdalsmoen 5 1 4
23 Solrun Stokke 5 2 3
24 Line Langfjæran 4 4
25 Vivi Haavik Tønnessen 3 3
26 Ingvild Kjellstadli 3 1 1 1
27 Gøran Torgersen 2 1 1
Victoria Hayes 2 1 1
29 Jonny Justvik 1 1
Terje Torgersen 1 1
Øivinn Brudevoll 1 1
Pål T. Olsen 1 1
Morten Erlandsen 1 1
Håkon Velten 1 1
Sindre Garcia 1 1
Gudny Osk Scheving 1 1
Torstein Bråthen 1 1
Kjell-Olaf Bie 1 1
Jonas Ettestøl Terjesen 1 1
Ida Marie Jacobsen 1 1
Storm Phix 1 1
May Helene Jacobsen 1 1
Cedrik Andersen Lyngroth 1 1
Jakob Haavik Tønnessen 1 1
Stian Omdalsmoen 1 1
Vilde Haavik Tønnessen 1 1
Håkon Nesvold 1 1
J05: Junior NM
Fossil Cup, 2005
SO: Stavanger Open 2005
OO: Oslo Open 2006
J06: Junior NM
Fossil Cup, 2006
NO: Nordisk Mesterskap 2006
KO: Kristiansand Open 2006
EGP: EGP-turneringer
GO: Grimstad Open
OSO: Oslo Sommeropen
BO: Bergen Open
DP: Andre deltakerpoeng
Reduksjoner:
Bøe: -8 for GO
Berg: -3 for OO
Bøe: -6 for NM
Dovland: -6 for OSO
Berg: -7 for KO

8 turneringer teller i årets Grand Prix (2005/2006) . Disse er Stavanger Open (2005), Oslo Open, Nordisk Mesterskap, Kristiansand Open, Grimstad Open, Oslo Sommer-Open, Bergen Open og NM (alle i 2006). Poeng deles ut til medlemmer i NOF. Plasseringene 1-8 gir hhv. 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4 og 3 poeng. Øvrige deltakere får ett poeng. NM gir 150% uttelling.

Dersom en spiller deltar i mer enn 5 NGP-turneringer, vil kun de 5 beste resultatene bli stående.

Se forøvrig seksjon IV i Lover/Reglement for flere detaljer.