Sluttstilling NGP 2012/2013

IKKE OPPDATERT, MANGLER RESULTATER!!!!

Poeng deles ut til medlemmer i NOF. Plasseringene 1-8 gir hhv. 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4 og 3 poeng. Øvrige deltakere får to poeng. NM gir 150% uttelling.

Dersom en spiller deltar i mer enn 2/3 av alle NGP-turneringer, vil de 2/3 beste resultatene bli stående. For turneringer utover 2/3 gis det 2 deltakerpoeng.

Nr. Navn Sum TO OO NEGP NOR EGP
1 Martin Ødegård 40 12 12 10 6
2 Jostein Danielsen 22 10 12
3 Vidar Albrigtsen 20 8 12
4 Tor Birger Skogen 19 7 5 7
5 Sverre Tvedt 14 6 8
6 Alexander Bøe 13 7 6
7 Jonas Kjellstadli 10 10
8 Robert Berg 8 8
9 Kristoffer Lofthaug 7 7
10 Jørgen Halset 6 6
11 Ingeborg Mathisen 5 5
12 Arne Erdal 4 4
13 Hanne Jørgensen 3 3
14 Eystein Roset 2 2
Kristoffer Kubberud 2 2
Hans Grasli 2 2
John Helge Hamberg 2 2
Christina Jørgensen 2 2
Jan Kristian Haugland 0
Jon Eirik Urstad 0
Peter Stolen 0
Kristina Emblem 2 2
Trondheim Open 2012
OO: Oslo Open 2013
NEGP: Norway EGP 2013 (Oslo)
NOR: Nordisk Mesterskap 2013
NM: Norgesmesterskap 2012
EGP: Deltakelse i EGP-turnering
Trondheim Open 2012