2002 – Lyn-NM

Turneringen ble avholdt 1. desember 2002 hjemme hos Øyvinn Brudevoll i Asker.

Sluttstillingen:

1. Jan Kristian Haugland, 8/8 p
2. Øyvinn Brudevoll, 3 p.
3. Line Langfjæran, 1 p.