2003 – NM

Turneringen ble spilt i Oslo, 18. oktober 2003.

Sluttstilling:

Nr  	Spiller 		Poeng 		MBQ 
1 	Rune Theodorsen 	5/7 (+1) 		546 
2 	Jan Kristian Haugland 	6 (+0) 		622 
3 	Alexander Bøe 		5 		516 
4 	Johan Dovland 		4 		566 
5 	Robert Berg 		4 		520 
6 	Michael Sletvold 	4 		504 
7 	Line Langfjæran 	4 		468 
8 	Tor Birger Skogen 	4 		459 
9 	Dag Martin Mikkelsen 	3 		399 
10 	Øystein Thorsen 	2 		344 
11 	Grethe Sæthersdal 	1 		356 
12 	Jon Ramvi 		0 		328


Resultater:

1. runde:
Tor Birger Skogen -- Jon Ramvi 53/11
Michael Sletvold -- Robert Berg 13/51
Rune Theodorsen -- Dag Martin Mikkelsen 51/13
Øystein Thorsen -- Johan Dovland 00/64
Alexander Bøe -- Grethe Sæthersdal 45/19
Line Langfjæran -- Jan Kristian Haugland 23/41  

2. runde:
Johan Dovland -- Rune Theodorsen 28/36
Robert Berg -- Alexander Bøe 44/20
Jan Kristian Haugland -- Tor Birger Skogen 58/06
Grethe Sæthersdal -- Line Langfjæran 06/58
Dag Martin Mikkelsen -- Michael Sletvold 28/36
Jon Ramvi -- Øystein Thorsen 22/42  

3. runde:
Rune Theodorsen -- Jan Kristian Haugland 19/45
Tor Birger Skogen -- Robert Berg 25/39
Alexander Bøe -- Johan Dovland 44/20
Line Langfjæran -- Michael Sletvold 23/41
Øystein Thorsen -- Dag Martin Mikkelsen 28/36
Grethe Sæthersdal -- Jon Ramvi 43/21  

4.runde:
Robert Berg -- Jan Kristian Haugland 00/64
Rune Theodorsen -- Alexander Bøe 39/25
Michael Sletvold -- Øystein Thorsen 50/14
Dag Martin Mikkelsen -- Grethe Sæthersdal 38/26
Johan Dovland -- Tor Birger Skogen 50/14
Jon Ramvi -- Line Langfjæran 15/49  

5. runde:
Jan Kristian Haugland -- Michael Sletvold 45/19
Robert Berg -- Rune Theodorsen 22/42
Line Langfjæran -- Johan Dovland 16/48
Tor Birger Skogen -- Dag Martin Mikkelsen 52/12
Alexander Bøe -- Jon Ramvi 60/04
Øystein Thorsen -- Grethe Sæthersdal 48/16  

6.runde:
Jan Kristian Haugland -- Alexander Bøe 27/37
Michael Sletvold -- Rune Theodorsen 36/28
Johan Dovland -- Robert Berg 34/30
Øystein Thorsen -- Line Langfjæran 06/58
Grethe Sæthersdal -- Tor Birger Skogen 13/51
Dag Martin Mikkelsen -- Jon Ramvi 49/15  

7.runde:
Johan Dovland -- Jan Kristian Haugland 22/42
Alexander Bøe -- Michael Sletvold 45/19
Rune Theodorsen -- Grethe Sæthersdal 61/03
Line Langfjæran -- Dag Martin Mikkelsen 41/23
Tor Birger Skogen -- Øystein Thorsen 58/06
Jon Ramvi -- Robert Berg 10/54  

Finale:
Jan Kristian Haugland -- Rune Theodorsen 27/37