2004 – Grimstad Open

Turneringen ble avholdt 27. mars 2004 på Luftslottet/HIA.

Sluttstillingen:

Nr 	Spiller 		Poeng 		MBQ 
1 	Jan Kristian Haugland 	6.5/7 		596 
2 	Vidar Aas 		5 		573 
3 	Robert Berg 		5 		538 
4 	Alexander Bøe 		4.5 		553 
5 	Rune Theodorsen 	4 		577 
6 	Dag Martin Mikkelsen 	4 		536 
7 	Terje Torgersen 	4 		445 
8 	Torstein Braathen 	4 		445 
9 	Solrun Stokke 		3 		469 
10 	Tor Birger Skogen 	3 		463 
11 	Jonas Kjellstadli 	2.5 		380 
12 	Torstein Lund 		1.5 		336 
13 	Sigrun Scheving Aas 	1 		354 
14 	Karsten Dahl-Paulsen 	1 		301


Resultater:
1. runde:
Rune Theodorsen -- Tor Birger Skogen 45/19
Sigrun Scheving Aas -- Dag Martin Mikkelsen 15/49
Torstein Lund -- Alexander Boe 12/52
Terje Torgersen -- Vidar Aas 17/47
Torstein Braathen -- Jonas Kjellstadli 52/12
Jan Kristian Haugland -- Robert Berg 47/17
Solrun Stokke -- Karsten Dahl-Paulsen 49/15  

2. runde:
Vidar Aas -- Torstein Braathen 43/21
Dag Martin Mikkelsen -- Rune Theodorsen 15/49
Alexander Boe -- Solrun Stokke 60/04
Jonas Kjellstadli -- Jan Kristian Haugland 06/58
Tor Birger Skogen -- Terje Torgersen 29/35
Karsten Dahl-Paulsen -- Sigrun Scheving Aas 33/31
Robert Berg -- Torstein Lund 52/12  

3. runde:
Rune Theodorsen -- Alexander Boe 29/35
Jan Kristian Haugland -- Vidar Aas 32/32
Solrun Stokke -- Robert Berg 21/43
Torstein Braathen -- Karsten Dahl-Paulsen 50/14
Terje Torgersen -- Dag Martin Mikkelsen 11/53
Sigrun Scheving Aas -- Jonas Kjellstadli 23/41
Torstein Lund -- Tor Birger Skogen 08/56  

4.runde:
Vidar Aas -- Alexander Boe 32/32
Dag Martin Mikkelsen -- Jan Kristian Haugland 14/50
Robert Berg -- Rune Theodorsen 31/33
Tor Birger Skogen -- Torstein Braathen 31/33
Karsten Dahl-Paulsen -- Terje Torgersen 20/44
Jonas Kjellstadli -- Solrun Stokke 11/53
Torstein Lund -- Sigrun Scheving Aas 06/58  

5. runde:
Alexander Boe -- Jan Kristian Haugland 27/37
Torstein Braathen -- Rune Theodorsen 09/55
Solrun Stokke -- Vidar Aas 21/43
Terje Torgersen -- Robert Berg 17/47
Dag Martin Mikkelsen -- Jonas Kjellstadli 60/04
Sigrun Scheving Aas -- Tor Birger Skogen 16/48
Karsten Dahl-Paulsen -- Torstein Lund 21/43  

6. runde:
Rune Theodorsen -- Jan Kristian Haugland 31/33
Vidar Aas -- Dag Martin Mikkelsen 27/37
Robert Berg -- Alexander Boe 37/27
Terje Torgersen -- Torstein Braathen 35/29
Tor Birger Skogen -- Karsten Dahl-Paulsen 56/08
Sigrun Scheving Aas -- Solrun Stokke 03/61
Jonas Kjellstadli -- Torstein Lund 32/32  

7. runde:
Jan Kristian Haugland -- Solrun Stokke 59/05
Dag Martin Mikkelsen -- Robert Berg 28/36
Rune Theodorsen -- Vidar Aas 15/49
Alexander Boe -- Tor Birger Skogen 40/24
Torstein Lund -- Terje Torgersen 13/51
Torstein Braathen -- Sigrun Scheving Aas 46/18
Karsten Dahl-Paulsen -- Jonas Kjellstadli 00/64