2004 – Tøyen Open

Turneringen ble spilt over 7 runder alle-mot-alle i Oslo 31. januar 2004. 

Sluttstilling:

Nr Spiller		 Poeng	Brikker 
1 Jan Kristian Haugland 6/6	312 
2 Line Langfjæran	 4	182 
3 Robert Berg		 3	207 
4 Hans Sjödin		 3	156 (Sverige) 
5 Michael Sletvold	 2	167 
6 Solrun Stokke	 2	163 
7 Tor Birger Skogen	 1	157


Resultater:
1. runde:
Solrun Stokke - Line Langfjæran 31-33
Jan Kristian Haugland - Tor Birger Skogen 47-17
Michael Sletvold -Hans Sjödin 28-36 

2. runde:
Robert Berg -Jan Kristian Haugland 10-54
Hans Sjödin -Solrun Stokke 36-28
Tor Birger Skogen - Michael Sletvold 26-38 

3. runde:
Line Langfjæran -Hans Sjödin 47-17
Michael Sletvold - Robert Berg 34-30
Solrun Stokke - Tor Birger Skogen 54-10 

4.runde:
Jan Kristian Haugland - Michael Sletvold 52-12
Tor Birger Skogen - Line Langfjæran 50-14
Robert Berg -Solrun Stokke 56-8 

5. runde:
Hans Sjödin - Tor Birger Skogen 36-28
Solrun Stokke -Jan Kristian Haugland 8-56
Line Langfjæran - Robert Berg 36-28 

6. runde:
Michael Sletvold -Solrun Stokke 30-34
Robert Berg -Hans Sjödin 45-19
Jan Kristian Haugland - Line Langfjæran 51-13 

7. runde:
Tor Birger Skogen - Robert Berg 26-38
Line Langfjæran - Michael Sletvold 39-25
Hans Sjödin -Jan Kristian Haugland 12-52