Historikk

Under ‘Historikk’ vil du finne et utvalg av artikler fra den gamle hjemmesiden til Norges Othelloforbund. Artiklene er samlet pr. år.

Da antall artikler gjennom 10 år talte i overkant av 250, er ikke alle artiklene tatt med her. Det ville blitt en stor jobb å overføre alle. Men de artiklene som antas å ha mest historisk verdi er overført, herunder alle artikler med resultater fra avholdte turneringer. Artikler som typisk ikke er tatt med, er selve invitasjonen til de forskjellige turneringene som har vært avholdt.