2005-11-23 Norsk tankesportforbund

Norges Othelloforbund var 15. november med på å stifte Norsk Tankesportforbund. Norsk Tankesportforbund er en sammenslutning av 6 forbund som utøver organisert tankesport under konkurransemessige vilkår.

De seks forbundene er Norsk Bridgeforbund, Norges Sjakkforbund, Norges Postsjakkforbund, Norges Othelloforbund, Go i Norge og Norges Backgammonforbund.

Stiftelsesmøtet valgte følgende styre:

Helge Stanghelle (president Norsk Bridgeforbund), styreleder
Torstein Bae (president Norsk Sjakkforbund), styremedlem
Anne Lene Johnsen (bridge), styremedlem
Simen Agdestein (sjakk), styremedlem
Hanna Nilsson (visepresident NBgF), styremedlem

Noen av tankene bak dannelsen av Norsk Tankesportforbund:

* Norsk Tankesportforbund er et supplement til Norges Idrettsforbund og har ved stiftelsen nærmere 14 000 medlemmer i Norge.
* Norsk Tankesportforbund vil ha kontakt med offentlige myndigheter og arbeide for å utbre kunnskap og forståelse for tankesport som positiv verdiskaper i samfunnet.
* Norsk Tankesportforbund skal virke på partipolitisk nøytralt grunnlag og representere norsk tankesport internasjonalt gjennom The International Mind Sports Association (IMSA). IMSA arbeider bl.a. med IOC for å arrangere the World Mind Games i forbindelse
med de olympiske vinterlekene. IMSA har også kontakt med UNESCO, og FN og ser spesielt på hjernesport som viktig for å høyne utdanningsnivået og fremme psykisk helse.
* Norsk Tankesportforbund er opptatt av verdien av mental trening og den samfunnsmessige betydningen det har at flest mulig deltar i organisert virksomhet som stimulerer og utfordrer hjernen.
* Norsk Tankesportforbund ser for seg at det i flere byer kan etableres egne sentre for tankeidrett. Her kan bridge, sjakk, backgammon, othello osv. utøves og utvikles og tilby en møteplass for folk i alle aldre med vekt på trivsel, kunnskap og utvikling.