2005-12-31 Ekstraordinær generalforsamling

Ihht. NOF’s lover, kalles det med dette inn til ekstraordinær generalforsamling lørdag 21. januar 2006 ifm. Oslo Open.

På sakslisten står endring av medlemskontingent for seniorer fra 100,- til 50,- pr. år og innføring av medlemskontingent 25,- for juniorer.

Fullstendige sakspapirer vil bli lagt ut på NOF’s hjemmesider 1-2 uker i forkant av den ekstraordinære generalforsamlingen.