2007-09-17 Partier fra NM

Noen av partiene fra NM kan du se her.

Finalen Trond 37 - Harald 27
d3c5f6f5e6e3f4f3e2g4g5f2d2c3c2e1c4b3d1b5b4c6a6a3a4e7h4g3d7c7
d6b6f8c1c8d8e8a5a2b7f1b2a1b1a8b8h3h6h5h2g2h1g1g7f7g6h7h8g8a7

Martin 31 - Alex 33
f5d6c3d3c4f4f6f3g4g3e6b3f2e3e2e1f1g1h3g6e7h4h5g5d7d1h6c7c6d2
c8b4b2c5c1d8e8b6h1f8g8f7h2g2g7h8h7b8b7a1a6a5b5a4b1c2a3a2a7a8

Martin 25 - Harald 39
f5d6c3d3c4f4f6b4f3e6e3g5g6g4h4h5h6g3h3c2c5d2e2f1e1d1f2c6b5a6
b3a4f7e7c1b1e8d7d8g8f8c8c7b6b7g1g2b8a8a7a5h1h2h7a3a2a1b2h8g7

Trond 24 - Martin 40
e6f4c3d6f6c6c5c4e3f3b5b6d3f5c7d7a6e2d8a5b4a7g5c2g4g6c1a4b3d2
a3a2f7e7e8h6h4h5h7g7g3f8h3h2h1b2e1g2f2g1g8b8f1d1c8h8b7a8b1a1

Martin 28 - Tor Birger 36
f5f6e6f4e3c5g6f3g5g4f2g3h4f1h3e2d3h6h5h2d1d7c4h7e7d6f7e1g1c6
c8c2c3d2c7e8c1d8f8b3b4b6a4a2a6b5b7b2a5a7b8a3a1b1a8h1g8h8g2g7

Jonas 30 - Martin 34 (legg merke til symmetrien!)
c4e3f4c5d6c3c6f5f6f3b5g4c2f7d3e6g5b4d7e2e7d2f8c1h3a6g3b6f2c7a5
h4c8h6a3a4a7g6d1g1f1e1b3d8e8b7a8b8h5h2g7h8h7g8h1b2b1g2a2a1