2009-07-05 Jan Kristian Haugland og Martin Ødegård vant i Bergen

Jan Kristian Haugland vant årets Lyn-NM mens Martin Ødegård vant Bergen Open.

Årets NM i lyn-Othello ble holdt på Café Aspendos i Bergen 04.07. som en del av Bergen Spillfestival. Turneringen hadde visse startproblemer da man manglet brett og klokker. Med bare 5 deltakere var det imidlertid nok med to brett: Et som Jan Kristian hadde med, og et som de hadde til låns i caféen. Det ble spilt 10 runder doble round robin pluss finale. De fire første rundene ble spilt med stoppeklokkene på mobiltelefonene til deltakerne, men så oppdaget Vidar at de også hadde sjakklokker til låns i caféen.

I siste runde oppsto det en misforståelse rundt resultatet av kampen mellom Johan og  Vidar. To av de andre spillerne hadde talt stillingen som 33-31 i favør Vidar, men både Johan og Vidar trodde Johan hadde vunnet og ryddet bort brikkene uten å telle. Siden resultatet hadde betydning for hvem som skulle møte Jan Kristian i finalen, ble det etter en del diskusjon enighet om at Martin og Vidar skulle spille en omkamp om finaleplassen. Vidar vant, og det observerte resultatet av kampen hans mot Johan kunne bli stående. Jan Kristian vant til slutt finalen 2-1.

Bergen Open ble holdt på Nordnes Bydelshus dagen etter. Jan Kristian hadde da tatt med tre brett og to klokker hjemmefra. Med fire deltakere ble det spilt double round robin, og Martin vant ubeseiret.

Lyn-NM runde for runde

Runde 1
Gisle -Vidar 09-55
Johan -Jan K 17-47

Runde 2
Martin-Johan 37-27
Jan K -Gisle 64-00

Runde 3
Vidar -Jan K 46-18
Gisle -Martin 01-63

Runde 4
Martin-Vidar 36-28
Johan -Gisle 37-27

Runde 5
Jan K -Martin 39-25
Vidar -Johan 36-28

Runde 6
Jan K -Johan 23-41
Vidar -Gisle 49-15

Runde 7
Johan -Martin 14-50
Gisle -Jan K 15-49

Runde 8
Jan K -Vidar 44-20
Martin-Gisle 48-16

Runde 9
Vidar -Martin 33-31
Gisle -Johan 17-47

Runde 10
Martin-Jan K 29-35
Johan -Vidar 31-33

Finale
Jan K -Vidar 24-40
Vidar -Jan K 16-48
Vidar -Jan K 14-50

Sluttstilling

1. Jan Kristian Haugland 6/8 (319 brikker) + 2/3
2. Vidar Albrigtsen 6 (300) + 1/3
3. Martin Ødegård 5 (319)
4. Johan Dovland 3 (242)
5. Gisle Hjelmen 0 (100)

Bergen Open runde for runde

Runde 1
Vidar -Martin 07-57
Gisle -Johan 01-63

Runde 2
Johan -Vidar 31-33
Martin-Gisle 46-18

Runde 3
Johan -Martin 20-44
Vidar -Gisle 64-00

Runde 4
Martin-Vidar 43-21
Johan -Gisle 64-00

Runde 5
Gisle -Martin 24-40
Vidar -Johan 30-34

Runde 6
Martin-Johan 45-19
Gisle -Vidar 11-53

Sluttstilling
1. Martin Ødegård 6/6 (275 brikker)
2. Johan Dovland 3 (231)
3. Vidar Albrigtsen 3 (208)
4. Gisle Hjelmen 0 ( 54)

J K Haugland
http://www.neutreeko.net

Albrigtsen 07 – Ødegård 57
c4c3d3c5b3c2b4a5d1f4c6d6a4a3d7c1b1a2b6b5a6a7e6e2d2f7f6e3f5
f3f8c7g3g4e1e8d8g5f2e7h6h5h4g6c8g1g7h2h3h7f1a1b2h8g8b8b7a8g2

Dovland 20 – Ødegård 44
c4c3d3c5f6f5d6f4b4e3b3a3c2a4a5a6f2f3g6d2d1e2e1e6c6b5b6e7g3d7
g4b1c7a7f8e8d8g5c1f1f7h5g2h2h6h7g7h8g8h4h3b7b8h1g1b2a1c8a2a8

Ødegård 43 – Albrigtsen 21
f5d6c4d3c5f4e3f3e2c2g4g6f2g3d2f1e6g5h6f6h5h4h3e1c7c6d7e7b5c3
b3d8b1a4c1c8b7b6a5a8a3d1g1b4a7a6b2a1a2h1b8g2h7g7h8f7g8e8h2f8

Ødegård 45 – Dovland 19
f5d6c4d3c5f4e3c6e6d2f3f6c2g5g4b4b5a4f2b3c3e2e1d1g6g3h3h4f1h6
a6a5a3a2a1b2h5h2g2h1g1b6b7a8d7a7b8c8e8c7f7b1c1d8g8f8e7h8g7h7