Norges Othelloforbund

Norges Othelloforbund er en ikke-kommersiell organisasjon. Forbundets formål er:
– å fungere som hovedorganisasjon for Othellospillere og Othelloklubber
– å utbre kjennskap til Othello i Norge
– å øke interessen for Othello som sport