Årsberetning 2002-2003

Årsberetning for Norges Othelloforbund 2002 – 2003

 

1 Styret

Styret for NOF har i perioden bestått av:

Tor Birger Skogen, leder
Line Langfjæran, kasserer
Johan Dovland, WEB-redaktør
Øivinn Brudevoll, varamedlem

Valgkomité har bestått av Vidar Aas og Rune Theodorsen.

Revisor har vært Vidar Aas.

Styret har jevnlig avholdt styremøter ifm. Live-spilling i Oslo.

 

2 Avholdte turneringer

Det har i perioden vært avholdt 8 turneringer i Norge:

 • NM 2002. Turneringen ble avholdt 28. september 2002 i Porsgrunn med 17 deltakere. Resultat:
 1. Jan Kristian Haugland
 2. Alexander Bøe
 3. Johan Dovland
 • Junior NM 2002. Turneringen ble avholdt 2. november 2002 i Arendal med 15 deltakere. Resultat:
 1. Torstein Bråthen
 2. Einar Scheving Aas
 3. Sigrun Scheving Aas
 • Fossil Cup 2002. Turneringen ble avholdt 2. november 2002 i Arendal med 5 deltakere. Resultat:
 1. Jan Kristian Haugland
 2. Alexander Bøe
 3. Terje Torgersen
 • Lyn-NM 2002. Turneringen ble avholdt 1. desember 2002 i Asker med 3 deltakere. Resultat:
 1. Jan Kristian Haugland
 2. Øivinn Brudevoll
 3. Line Langfjæran
 • Arendal Open. Turneringen ble avhold 1. mars 2003 med 20 deltakere. Resultat:
 1. Alexander Bøe
 2. Jan Kristian Haugland
 3. Torstein Bråthen
 • Grimstad Open. Turneringen ble avholdt 1. juni 2003 med 6 deltakere. Resultat:
 1. Jan Kristian Haugland
 2. Alexander Bøe
 3. Johan Dovland
 • Lyn-NM 2003. Turneringen ble avholdt 2. august 2003 med 12 deltakere. Resultat:
 1. Jan Kristian Haugland
 2. Vidar Aas
 3. Terje Torgersen
 • Bergen Open. Turneringen ble avholdt 3. august 2003 med 10 deltakere. Resultat:
 1. Jan Kristian Haugland
 2. Vidar Aas
 3. Jens Aagard-Hansen (DK)

I tillegg har flere norske spillere deltatt i nordiske og internasjonale turneringer. Spesielt Solrun Stokke har ved flere anledninger forsvart de norske fargene utenlands.

I VM 2002 i Nederland stilte Norge med 3 deltakere. Best blant de norske ble Jan Kristian Haugland med en 29. plass. I lagkonkurransen ble det norske laget (Haugland, Bøe og Langfjæran) nr. 15.

I Nordisk Mesterskap 2003 i Göteborg stilte Norge med 7 deltakere. Også her ble beste norske spiller Jan Kristian Haugland med en 4. plass. I lagkonkurransen kom det norske førstelaget (Haugland, Bøe og Dovland) på en 3. plass.

Av øvrige norske plasseringer i året som gikk nevnes spesielt at Jan Kristian Haugland ble verdensmester i lynspill 10 X 10.

 

3 Turneringer på start.no

Fra 1. oktober 2002 til 1. oktober 2003 har det vært avholdt 34 turneringer på spill.start.no. De fire første av disse ble avholdt på de gamle spillsidene til Start. Disse turneringene hadde 19, 15, 20 og 16 deltakere. Dessverre ble disse spillsidene stengt i oktober 2002. I mars 2003 stod spill.start.no opp ny ham, og siden 11. mars har det vært arrangert turnering hver uke. Totalt 30 turneringer (frem til 1.10.2003). Tall for disse turneringene:

Høyeste deltakerantall: 16 (10. juni)

Laveste deltakerantall: 6 (3.6, 15.7, 22.7 og 30.9)

Totalt har det vært 305 deltakelser, d.v.s. ca. 10 i gjennomsnitt pr. turnering.

Jobben med å administrere turneringene har gått på omgang, det har totalt vært 7 forskjellige administratorer.

Start har vært behjelpelige med reklame for turneringene, både på hovedsiden, men også et fast innslag på spill.start.no.

 

4 Live-spilling i Oslo

For å få opp interessen for Othello i Oslo, ble det startet månedlige spillekvelder her. Etter hvert ble dette øket til hver 14. dag for å få litt mer regelmessighet. Oppmøtet har stort sett vært begrenset til 4 spillere (styret), men største fremmøte har vært 8 stk. Ett av formålene med spillekveldene var å gi et tilbud til nye spillere, men det har i liten grad vært kontinuitet blant de nye som har dukket opp. Først i den siste tiden har vi hatt nye spillere som later til å komme regelmessig på spillekveldene.

 

5 Hjemmesider til NOF

Norges Othelloforbund har hjemmesider på adressen http://home.no.net/nof

Disse har hatt ca. 8200 treff siden 4 juli 2002. Fra 1.okt. 2002 til 1. okt. 2003 har det vært ca. 6000 treff.

Hjemmesidene har vært brukt til å spre informasjon om turneringer, resultater fra disse, ratinglister og liknende. Sidene har også vært brukt aktivt i forbindelse med netturneringene.

 

6 Økonomi

Regnskapet for perioden 2002/2003 er gjort opp med et overskudd på kr. 2.021,16. Pr. 10. oktober 2003 har NOF innestående kr. 3.498,40 på bankkonto.

 

7 Medlemmer

På generalforsamlingen i 2002 ble det besluttet at kontingent for 2002 også skulle gjelde for 2003. Pr. 1. oktober 2003 har NOF 13 betalende medlemmer.

Utover de betalende medlemmene vedlikeholder NOF et register over personer som i en eller annen sammenheng har vist interesse for Othello. Registeret har vært sanert i løpet av 2003 ved at personer som ikke lenger nåes pr. mail på tidligere oppgitt adresse, er blitt strøket. Pr. 1. oktober 2003 inneholder registeret 133 personer inkl. NOF’s betalende medlemmer.

 

 

Oslo, 18. oktober 2003

Tor Birger Skogen /s/             Line Langfjæran /s/                Johan Dovland /s/