8-års beretning 1994-2002

8-årsberetning for Norges
Othelloforbund 1994 – 2002

Den siste generalforsamlingen fant sted i høsten 1994, da Vidar Aas, som hadde vært leder fra 1988, trakk seg. Nytt styre ble valgt, men var dessverre for nedadgående og aktiviteten dalte. Etter tre år med sporadiske turneringer gikk forbundet inn i noen Tornerose-år, som varte til vinteren 2001, da Arendal Open gjenoppsto. Dette, kombinert med at flere begynte å spille på internett, førte til en gledelig gjenoppblomstring av norsk Othello.

1 Interimstyret

Aktiviteten har i 2002 vært koordinert av et selvbestaltet interimstyre, bestående av Line Langfjæran, Tor Birger Skogen, Johan Dovland og Vidar Aas. Vi har bl.a. gjennomført et
flott nordisk mesterskap, som Tor Birger hadde hovedansvaret for.

2 Turneringer siden forrige generalforsamling

Turneringene presenteres på denne formen:

Dato
Turnering
Vinner
Antall deltakere

20.11.94
Vennesla Open
Jonny Justvik
10

08.01.95
Jan Kristians Tragiske Turnering
Jan Kristian Haugland
3

xx.12.96
Terningmoen Open
Alexander Bøe
6

25.12.97
Grimstad Open
Alexander Bøe
7

10.03.01
Arendal Open
Jan Kristian Haugland
18

27.10.01
NM
Jan Kristian Haugland
25

19.01.02
Tøyen Open
Jan Kristian Haugland
11

02.03.02
Arendal Open
Jan Kristian Haugland
21

08-09.06.02
Nordisk mesterskap
Karsten Feldborg
19

21.07.02
Bergen Open
Vidar Aas
10

Snitt: 13 deltakere

3 Turneringer på start.no

Det har blitt arrangert 18 offisielle og 4 spontane turneringer siden 01.05.02. Start.no har vært svært positive å hjulpet oss med markedsføring, noe som har ført til flere nye internett-spillere.

Litt statistikk:

Høyeste deltakertall
Laveste deltakertall
Gjennomsnitt deltakertall

Offisielle turneringer
22
6
14,61

Spontane turneringer
12
4
7,00

Samtlige turneringer
22
4
13,22

4 Hjemmesider til NOF (www.othellonor.tk)

Vidar Aas har siden april i år vært webmaster for denne siden, som har fungert som en informasjonskanal for norske (og andre nordiske) Othellospillere, med utlysning av turneringer, resultatservice m.m. Siden har over 2200 treff siden 4.juli, som må sies å være bra. Det er spesielt mange treff rundt dagene det er turnering på start.no. Webmaster legger nå inn årene, men siden fyller et behov og er et viktig redskap for rekruttering av nye spillere, så det ville være synd om den ikke ble videreført i en eller annen form.

5 Othellobladet OPUS

OPUS ble startet av Norges Othelloforbund (NOF) og Dansk Othello Forbund (DOF) høsten 1992. Siden ble også Svenska Othelloförbundet (SOF) med på samarbeidet. Vidar
Aas fungerte som norsk redaktør fra starten, men trakk seg sommeren 1996. NOF har ikke deltatt i OPUS-samarbeidet og bladet blir nå utgitt av DOF og SOF. Generalforsamlingen og/eller det nye styret bør vurdere om en skal søke om å bli med i dette samarbeidet igjen.

Arendal 27.09.02

Vidar Aas,
sekretær/webmaster