Styret

Styret i Norges Othelloforbund består av:
Tor Birger Skogen, leder
Martin Ødegård, nestleder/kasserer
Alexander Bøe, styremedlem
Sverre Tvedt, varamedlem