ta gjerne kontakt

Vi ønsker svært gjerne å komme i kontakt med nye og gamle Othello-spillere. 

EMAIL: nof.othello@gmail.com
FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/2324377361